Systémy pro mostní objekty                      

Systémy odvodnění a telekomunikační systémy DWD Flow (PP, HD-PE, GRP)

Mostní vpusti

Mostní odvodňovače

Římsové profily

Montáž odvodnění inženýrských objektů

01

Kanalizační systémy, Těsnící přechody

Těsnící přechody

Jímky, nádrže, tvarovky a spojky GRP

Pohlcovač zápachu

Adaptabilní spojky pro všechny typy trubek

Wells, cisterns, mouldings and fittings of PP and PE

01

Kooperační služby na individuální objednávku

Výrobky z kompozitů GRP

Výrobky z polymerového betonu

Výrobky z PE, PP

Výrobky z gumy

Steel and aluminum

01

Naši zákazníci