Římsové profily

Ke stažení

Rímsové dosky z polymerbetónu DWD polymér sa vyrábajú v rovnom alebo profilovanom tvare a sú vonkajším obložením konštrukcie mostu.

Rímsové dosky sú určené na ochranu mostových betónových, oceľových a železobetónových častí pred deštrukčným pôsobením chemicky aktívnych vodných roztokov. Okrem toho plnia funkciu strateného šalovania chodníkovej vrstvy.

Z architektonických a estetických dôvodov sú vonkajšie plochy polymérbetónových dosiek pokrývané živičnou emulziou ľubovoľnej farby odolnou voči UV žiareniu podľa požiadaviek objednávajúceho.

Výrobky z polymerového betonu

Naši zákazníci